O szkole

Mówisz-Masz. Szkoła Języków Obcych na warszawskim Targówku

Mówisz-Masz to kameralna szkoła języków obcych (specjalizujemy się w języku angielskim) znajdująca się na warszawskim Targówku. Powstała z pasji do uczenia języków i niechęci do „fabrycznej edukacji”. Z założenia jesteśmy małą placówką (wzorowaną na lokalnych szkołach brytyjskich), która gwarantuje indywidualne podejście do każdego Studenta. W grupach  do 6 osób, pod okiem doświadczonych lektorów (w tym egzaminatorów OKE!) bez problemu przełamiesz swoje bariery językowe! Uczymy metodą komunikatywną, która pozwala na nabycie swobody i umiejętności skutecznego porozumiewania się w języku obcym.

You want it? You get it!

Jakość na którą Cię stać! Co wyróżnia Mówisz-Masz?

Z

Zero ryzyka!

Jesteśmy pewni JAKOŚCI naszych usług. Ty nie musisz wierzyć nam na słowo. W Mówisz-Masz NIE KUPUJESZ KOTA W WORKU. Bez żadnych zobowiązań możesz zrezygnować z nauki po pierwszym tygodniu!

Z

Mistrzowski stosunek ceny do jakości!

WYSOKA JAKOŚĆ nie musi rujnować domowego budżetu. Wiemy, że najlepszy marketing to ten szeptany. Nie wydajemy pieniędzy na drogie kampanie reklamowe. Inwestujemy w zadowolenie naszych Klientów, którzy chętnie polecają nas innym. Dzięki temu możemy zaoferować świetny stosunek ceny naszych kursów do ich jakości. Jako jedyni na rynku oferujemy także DARMOWE KONSULTACJE z naszymi lektorami (regularne dyżury nauczycieli!)

Z

Elastyczny system opłat

Rozumiemy, że domowe finanse raz mają się lepiej, innym razem trochę gorzej. Dlatego opłatę za kurs ROZKŁADAMY NA RATY ZERO PROCENT. Inaczej niż u konkurencji nasze raty nie wiążą się z ukrytymi opłatami (np. obowiązkowym ubezpieczeniem, opłatą manipulacyjną itp.) ZERO PROCENT oznacza ZERO PROCENT.

Z

Doceniamy Twoją lojalność!

Niskie – na tle konkurencji – stawki za kursy można jeszcze bardziej obniżyć dzięki niepowtarzalnym ZNIŻKOM. Uczysz się razem z kimś z rodziny? Zostajesz z nami na kolejny kurs? Płacisz za cały rok nauki z góry? Tylko w Mówisz-Masz dostaniesz upust za każdą z tych rzeczy! Wszystkie zniżki w naszej szkole sumują się!

Z

Poczujesz się jak w domu!

Wiemy jak ważne jest indywidualne podejście do Studenta dlatego zapewniamy KAMERALNE WARUNKI NAUKI w bardzo małych grupach do 6 osób. Przed zajęciami poczęstujemy Cię kawą, herbatą, zimną wodą mineralną.

Z

Zawodowcy, którzy znają się na swojej robocie!

W Mówisz-Masz nie ma przypadkowych ludzi, nauczycieli zatrudnianych „po znajomości”! Zajęcia prowadzi kompetentna kadra posiadająca wysokie kwalifikacje językowe oraz przygotowanie metodyczne i pedagogiczne, jak również doświadczenie w nauczaniu różnych grup wiekowych i na różnych poziomach zaawansowania. Większość z nich to egzaminatorzy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. W celu utrzymania wysokiej jakości prowadzonych przez nas zajęć korzystamy z opieki metodycznej (specjalista z kilkunastoletnim stażem zawodowym!) a od naszych lektorów wymagamy ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji poprzez uczestnictwo w szkoleniach, wyjazdach zagranicznych itp.

Z

Jakość pod kontrolą

Przeprowadzamy anonimowe ankiety oceniające poziom satysfakcji z zajęć. Systematycznie kontrolujemy postępy w nauczaniu naszych Słuchaczy przeprowadzając testy w trakcie trwania kursu i na koniec semestru. Kontaktujemy się z rodzicami dzieci i zdajemy sprawozdania z postępów dziecka. W celu utrzymania wysokiej jakości prowadzonych przez nas zajęć korzystamy z opieki metodycznej (specjalistka z kilkunastoletnim stażem zawodowym!)

Nasza metoda czyli chodzi o to, aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa!

Podstawową metodą nauczania wykorzystywaną podczas zajęć jest metoda komunikatywna, która koncentruje się na umiejętności skutecznego porozumiewania się w języku obcym. Naszym celem jest wyposażenie Słuchacza w kompetencje i umiejętności językowe, które pozwolą mu wykorzystać znajomość języka w kontaktach zawodowych, podczas egzaminów, a także skutecznie komunikować się w kraju nauczanego języka.

Podejście komunikatywne oznacza także stworzenie przez naszych lektorów takich warunków, które umożliwią Kursantom nabywanie umiejętności językowych w warunkach maksymalnie zbliżonych do naturalnych sytuacji porozumiewania się w życiu codziennym. Kładąc duży nacisk na elementy i umiejętności komunikacyjne nie zaniedbujemy pozostałych sprawności językowych tj. rozumienia ze słuchu, pisania i czytania. Sprawność mówienia, która jest podstawowym warunkiem skutecznej komunikacji nie byłaby możliwa również bez poszerzania zasobu słownictwa, właściwej wymowy i intonacji oraz zasad gramatycznych. Zajęcia prowadzone przez naszych lektorów nie są monotonne gdyż zawierają propozycje różnorodnych form i technik nauczania np.:

● gry i zabawy komunikacyjne
● symulacje i odgrywanie ról
● quizy
● dyskusje
● prezentacje

oraz szerokie spektrum dodatkowych materiałów takich jak autentyczne materiały językowe:

● broszury, ulotki, reklamy
● artykuły prasowe w języku obcym
● materiały w języku obcym z Internetu
● książki w wersji uproszczonej i oryginalnej
● materiały multimedialne CD-ROM, programy komputerowe, filmy w wersji oryginalnej
● materiały audio: m.in. nagrania radiowe
● pomoce wizualne: mapy, plakaty, plansze
● słowniki

Staramy się również wzbogacić wiedzę naszych słuchaczy z zakresu realiów kulturowych tj. geografii, historii, kultury i tradycji krajów nauczanego języka. Wszystkie te metody, techniki i formy niezmiernie uatrakcyjniają naukę języka na naszych zajęciach oraz sprawiają, że nasi Słuchacze chętnie uczestniczą w zajęciach, są zmotywowani i widzą efekty zdobytych umiejętności językowych.

Uczymy na wszystkich poziomach zaawansowania!

 

Uczymy na wszystkich poziomach zaawansowania! Nasz program nauczania jest zgodny z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Rady Europy (European Common Framework of Reference for Languages).  Dzięki temu masz pewność, że kończąc dany moduł językowy w „Mówisz Masz” Twoje umiejętności językowe będą bardzo podobne do tych, którymi posługują się studenci w innych krajach Europy!

A1.1 Starter, Beginner (YLE Starters) oraz A1.2 Elementary (YLE Movers)
Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie i potrafi stosować potoczne wyrażenia oraz bardzo proste wypowiedzi dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego. Potrafi formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np. miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada oraz odpowiadać na tego typu pytania. Potrafi przedstawić siebie i innych. Potrafi prowadzić prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.
A2 średni niższy / Pre-Intermediate (KET, YLE Flyers)
Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem codziennym (są to np. bardzo podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Potrafi porozumiewać się w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i typowe. Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie i otoczenie, w którym żyje, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.
B1 średni / Intermediate (PET)
Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenia głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego, itd. Potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć w czasie podróży w regionie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy, które są jej znane bądź ją interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając swoje opinie i plany.
B2 średni wyższy / Upper Intermediate oraz B2+ średni wyższy / Upper Intermediate (FCE)
Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafi formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne i pisemne w szerokim zakresie, a także wyjaśnić swoje stanowisko sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając zalety i wady różnych rozwiązań.
C1 zaawansowany wyższy / Advanced (CAE)
Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. Potrafi się wypowiadać płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania. Skutecznie i swobodnie potrafi posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych. Potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe, dotyczące złożonych problemów wypowiedzi ustne lub pisemne, sprawnie i właściwie posługując się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami, wskaźnikami zespolenia tekstu.
C2 zaawansowany wyższy / Proficiency (CPE)
Osoba posługująca się językiem na tym poziomie może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta. Potrafi streszczać informacje pochodzące z różnych źródeł, pisanych lub mówionych, w spójny sposób odtwarzać zawarte w nich tezy i wyjaśnienia. Potrafi wyrażać swoje myśli płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.
angielski specjalistyczny, biznesowy itp.
Prowadzimy kursy skrojone na miarę, precyzyjnie dopasowane do oczekiwań Klientów. Mamy lektorów kompetentnych w wysoce specjalistycznym angielskim (biznesowym, medycznym itd.)

Z jakich podręczników korzystamy? Z kim współpracujemy?